BBQ Vrijwilligers RWE-Eemsmond

10 juni 2018

Op zaterdag 30 juni om 14.30 wordt de laatste oefenwedstrijd gespeeld tussen het regioteam RWE Eemsmond en FC Groningen. Later meer over deze wedstrijd maar alvast wil de organisatie graag haar dankbaarheid tonen naar alle vrijwilligers die in de loop van de jaren mee hebben geholpen om elke editie weer te laten slagen. Na de wedstrijd wordt er daarom een BBQ georganiseerd voor al deze mensen en krijgt iedereen een poloshirt. Bezoek van de wedstrijd en deelname is gratis. Dus heb je geholpen bij een of meerdere edities? Geef je dan zo snel mogelijk op bij Henno Tamsma; henno.tamsma@outlook.com, 06-1096001.