Corenos de toekomst in…

4 juni 2018

Gisteren was ik op uitnodiging van mijn zoons werkgever samen met mijn vrouw en zijn vriendin op een open dag van de Luchtmobiele Brigade. Zoals het een voorzitter betaamd zat ik zelfs tussen het wapengekletter nog na te denken over het wel en wee van mijn geliefde club. Toch beïnvloed door mijn omgeving dacht ik: De juiste strategie moet zijn; Terugtrekken, hergroeperen om zo hard mogelijk terug te slaan. De veldheren uit het verleden zouden trots zijn op mijn ingeving aangezien zij het goede voorbeeld hadden gegeven wat menige vijanden had verrast.

Onze club heeft in haar bestaan grootse tijden beleefd. Wedstrijden uit het verleden met grootse heldendaden worden nog steeds herbeleefd. Uiteraard worden de vroegere tijden altijd geromantiseerd en dat zal ongetwijfeld bij ons ook van toepassing zijn maar feit is dat de club betere tijden heeft beleefd. Dit uitte zich nog het meest in het ledenbestand wat voor onze begrippen ongekende aantallen bereikte. Nog steeds heeft Corenos wel het aantal jeugd en senioren leden waar een respectabel aantal teams mee de wei in kunnen worden gestuurd maar we moesten de laatste jaren wel steeds meer pas op de plaats maken. Oorzaken hiervan zijn soms moeilijk te duiden maar extern kun je oorzaken aanwijzen zoals de regio krimp en het de voorkeur geven van de jeugd aan het werken op wedstrijddagen.

Ook wij als voetbalvereniging moeten scherp blijven en mogelijkheden aangrijpen om onze club ook voor ons nageslacht te behouden. Ik had al aangegeven in mijn voorjaarsspeech dit jaar dat dit wel eens een bewogen jaar kan worden en tot nu toe is dit ook uitgekomen.

Het eerste elftal heeft een zeer moeilijk jaar beleefd met naar mijn mening als dieptepunt het afscheid moeten nemen van hoofdtrainer Peter Ernst. De voetbalwetten zijn echter keihard en gelukkig was Arie Duinkerken bereid om met de rest van de staf de handhaving in de vierde klasse met vele engeltjes op de lat te bewerkstelligen. Een geweldige prestatie aangezien het team zich in zwaar weer bevond. Bij dezen wil ik Arie maar natuurlijk ook Frits, Klaas en lijnrechter Bert Lubbers bedanken voor al hun inzet.

Onze nieuwe hoofdtrainer Marco Pesiwarissa stelt zich as dinsdag 5 juni om 20.30 voor waarbij iedereen van harte welkom is. Ik nodig u uit om vooral aanwezig te zijn. Wij hebben in ieder geval veel vertrouwen in de visie van de trainer en denken dat hij het team en de club weer een duw vooruit kan geven.

Ook leden zien gelukkig in dat we met z’n allen de vereniging vooruit moeten helpen. Wat mij positief verraste waren de vele initiatieven en positieve energie die na de winterstop vrij kwam. Dat is wat de club nodig heeft en haar bestaansrecht geeft. Schroom niet om ons als bestuur aan te klampen met ideeën en suggesties zodat we kunnen bekijken of we dit kunnen realiseren.

De opzet van de teams zal veranderen. We gaan het volgend seizoen met drie seniorenteams en een ST dames team samen met de Heracliden de competitie in. Ook nieuw zal zijn dat er 7×7 teams worden opgezet. Een hele verandering maar ik denk dat het positief gaat werken voor ons allemaal.

De grootste opsteker is natuurlijk dat jl donderdag 31 mei besloten is door de gemeente raad van Eemsmond dat er een kunstgrasveld komt in Roodeschool. Jaren is hier voor gevochten en dan is nu eindelijk het doel bereikt. Bij mijn aantreden als voorzitter heb ik gezegd dat ik het geweldig zou vinden dat dit gerealiseerd zou worden als ik nog deel mag uitmaken van het bestuur. Welnu, in mijn laatste jaar als voorzitter wordt het ons eindelijk gegund. Mooi om te zien was dat leden van Corenos aanwezig waren bij de zitting van de gemeenteraad waarbij enkele jeugdige spelers net als ons een

vreugdesprong in het gemeentehuis deden van blijdschap. Wat ook mooi was dat alle partijen binnen de doorgaans kritische raad ons dit zo gunden en we werden gecomplimenteerd met de samenwerking en de grote draagkracht van de leden door de ingelaste ledenvergaderingen. Ik beloof u dat we binnenkort een dijk van een kunstgrasveld tot onze beschikking hebben.

Zoals gezegd stop ik als voorzitter aan het einde van mijn termijn. Ook zoeken wij een vervanger voor onze penningmeester Daniel Wezeman. Help jullie club vooruit en denk eens bij jezelf na of deze taken wellicht bij jou of anderen past. Natuurlijk eisen deze functies een bepaalde maat van inzet op voor de club maar ik beloof jullie dat je er zo veel voor terug krijgt.

Terugtrekken, hergroeperen en de aanval inzetten. Krijgstaal van de hoogste orde maar de soldaten zijn hergegroepeerd .

Ten aanval, de club zal overwinnen, Gung Ho!!

De veurzitter..