Jeugdbestuur

  • Voorzitter
  • Algemeen secretaris
  • Wedstrijd secretaris
  • Algemeen lid
  • Algemeen lid
Bart Rogaar
Coördinator, aanspreekpunt en beleid algemene zaken jeugdafdeling
Marit van Dijken
Coördinatie algemene zaken (o.a. indelingen en informatievoorzieningen) jeugdafdeling.
maritvandijken@hotmail.com
Roel Munting
Coördinatie wedstrijdzaken jeugdafdeling
roelmunting@msn.com
Han van der Leest
Coördinatie scheidsrechterszaken, materiaal jeugdafdeling
hanvanderleest12@hotmail.com
Steven Boer
Coördinatie zaalactiviteiten jeugdafdeling
steven.boer@live.nl