Positieve ontwikkelingen sportvelden

3 maart 2018

Zoals eerder aangekondigd zijn er momenteel gesprekken tussen de gemeente Eemsmond en het bestuur van vv Corenos over een grondige renovatie van de sportvelden. Aangezien de sportvelden gemeentelijk eigendom zijn, wordt het bestuur gevraagd om een adviserende rol in het proces. Op haar beurt heeft het bestuur daarom de verschillende varianten besproken met externe deskundigen en een ruime afvaardiging van de leden, waarbij de insteek is dat het advies breed gedragen wordt binnen de club. Wij hopen en gaan er stiekem ook wel vanuit dat nog dit seizoen de velden worden aangepakt waardoor we weer zonnig de toekomst in kunnen gaan. Voor verdere informatie, vragen en of opmerkingen kunnen leden altijd één van de bestuursleden aanspreken.

Bestuur vv Corenos