• Aankondiging Algemene Leden Vergadering

    Aankondiging ALV, donderdag 30 mei, 20:00 uur 
     
    Op donderdag 30 mei staat er om 20:00 uur een algemene ledenvergadering gepland. Het bestuur wil drie nieuwe bestuursleden voordragen. Tevens is er een alcoholbeleid opgesteld, welke ook aan de leden zal worden voorgedragen. Dit alcoholbeleid zal voorafgaand aan de vergadering per mail worden gedeeld met de leden, zodat iedereen de kans krijgt zich in te lezen.
     
    Het bestuur.