• Agenda Ledenvergadering 26 januari

  Agenda Ledenvergadering 26 januari, aanvang 21:00 uur in de kantine:

  1. Opening + vaststelling agenda

  2. Notulen ledenvergadering 2022

  3. Ingekomen stukken

  4. Jaarverslag senioren 2021 - 2023

  5. Financieel jaarverslag

  6. Jaarverslag jeugd 2021 - 2022

  7. Jaarverslag Commissies

  8. Behandeling winst- en verliesrekening

  9. Verslag kascommissie + benoeming nieuwe leden

  10. Vaststelling verhoging contributie (10%)

  11. Bestuursverkiezing

  12. Lopende zaken bij de club
        - Verduurzaming Traject
        - Jeugdleden
        - Jubileumseizoen

  13. Rondvraag

  14. Sluiting