• Algemene ledenvergadering 26 januari

    De algemene ledenvergadering staat gepland op donderdag 26 januari om 21:00 uur in de kantine.