• Bart Rogaar neemt voorlopig de taken van voorzitter op zich

    Per 1 april jl. heeft Klaas Duinkerken zijn taken als voorzitter om persoonlijke reden (werk en studie) neer moeten leggen. Het bestuur is op zoek gegaan naar een goede vervanging. Bart Rogaar, die al deel uit maakt van het hoofdbestuur, is bereid gevonden de taken als voorzitter voorlopig op zich te nemen. Bart zal de taken van voorzitter in elk geval tot aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering waarnemen.

    Mochten hier vragen en/of opmerkingen over zijn, kunnen deze gestuurd worden per e-mail naar info@corenos.nl of per telefoon naar Sanne Scholtens 06-10 22 97 59.

    Het hoofdbestuur V.V. Corenos