• De jaarlijkse bazar was weer een groot succes!
    Afgelopen weekend werd de bazar in het dorpshuis van Roodeschool druk bezocht en zijn er weer leuke prijzen verloot onder het gezellige publiek.
    De opbrengst is dan ook weer ontzettend mooi en zal goed besteed worden binnen de vereniging.
    Namens de bazarcommissie worden alle sponsoren en bezoekers bedankt voor hun steun en bijdrage!!