• Corona protocol seizoen 2020-2021 V.V. Corenos

  V.V. Corenos heeft een protocol geschreven omtrent de Corona maatregelen voor het seizoen 2020-2021. Het protocol is geschreven na de laatste doorvoeringen vanuit de regering en gebaseerd op de voorgeschreven protocollen van de KNVB. Het bevat de volgende onderdelen: 

  • Algemene uitgangspunten vanuit de regering; 

  • Algemene reglementen bezoekers Sportpark V.V. Corenos; 

  • Reglementen spelers en speelsters voor en na de wedstrijd; 

  • Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand.  

  *Alle gegevens die worden genoteerd zullen uitsluitend worden bewaard (max. 14 dagen) en gebruikt voor de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD, uitsluitend door de regionale GGD

  ! Voor alles geldt, gebruik gezond verstand, iedereen kent in elk geval de 1,5 meter regel ! 

  Algemene uitgangspunten vanuit de regering

  Vanuit de regering zijn er een aantal uitgangspunten opgesteld die sinds de uitbraak aangehouden dienen te worden. Dit betreft onderstaande uitgangspunten: 

  • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;

  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;

  • Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen behalve tot kinderen t/m 12 jaar een afstand bewaren van minimaal 1,5 m. En behalve kinderen t/m 12 jaar mag niemand dichter dan 1,5 meter bij jou komen;

  • Ben je ouder dan 12 en jonger dan 18, dan hoeft je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 m tot personen van 18 jaar en ouder. Deze laatste groep (18 jaar en ouder) mag ook niet dichter dan 1,5 meter bij jou komen;

  • Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoeft je tot niemand afstand te houden. En iedereen mag dichter dan 1,5 m bij jou komen;

  • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;

  • Schud geen handen;

  • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

  • Spreekkoren aanheffen of zingen en schreeuwen bij wedstrijden is niet toegestaan in groepsverband.

  Algemene reglementen bezoekers Sportpark V.V. Corenos

  Er zijn een aantal algemene maatregelen getroffen door de vereniging voor bezoekers aan het sportpark. Deze gelden vooral tijdens het bezoeken van wedstrijden waar bezoekers zijn toegestaan. 

  • Bij aankomst dienen handen ontsmet te worden; Dit kan middels de ontsmettings dispenser die aan het kaartverkoop hokje hangt. 

  • Alle beschreven regels voor het bezoeken van de velden en/of kantine dienen in acht te worden genomen. 

  • Er zijn naast, voor en op de veranda terrassen ingericht waar zitten is verplicht. Per tafel is aangegeven hoeveel mensen plaats mogen nemen; 

  • Bij het betreden van de terrassen, moet men op elkaar wachten met het passeren totdat er genoeg ruimte is om de 1,5 meter afstand te garanderen; 

  • Rondom de velden is duidelijk aangegeven dat iedereen 1,5 meter ruimte tussen elkaar aangehouden dient te worden. Iedereen dient zich hieraan te houden; 

  • Rondom de velden is genoeg ruimte om elkaar op 1,5 meter afstand te passeren. Wacht dan ook even wanneer er tegemoetkomende mensen zijn. 

  Bezoeken kantine V.V. Corenos

  • Er geldt een looproute in de kantine. De route is duidelijk op de grond aangegeven. Iedereen wordt geacht de route aan te houden. Blijf ook een iedere de ruimte geven;  

  • Zitten is verplicht; op de tafels staat aangegeven hoeveel mensen er mogen plaatsnemen; 

  • Bezoekers moeten bij het betreden van de kantine hun handen ontsmetten met de dispenser die aan de deur hangt. Tevens dient de naam, telefoonnummer en namens welke club de kantine wordt bezocht genoteerd te worden; 

  • Toiletgelegenheden zijn aangepast. Heren maken gebruik van het toilet in de kantine, dames maken gebruik van het toilet in het bijgebouw (speelzaal).  

  Reglementen spelers en speelsters voor en na de wedstrijd

  • Tijdens het sporten gelden de regels niet waar dat de sportbeoefening in de weg staat; 

  • Schud geen handen; Hanteer de elleboog of vuist; 

  • Kleedkamers en douches van sportaccommodaties kunnen gebruikt worden. Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij de 1,5 meter afstand, uitzondering voor kinderen t/m 12 jaar; Op wedstrijddagen zullen wij zoveel mogelijk 2 kleedkamers per team inzetten om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen binnen kleedkamers. 

  • Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

  Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand

  De volgende uitzonderingen gelden op het houden van 1,5 meter afstand: 

  • Personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling;  

  • De afstand tot kinderen tot en met 12 jaar: dus onderling geen afstand en ook van deze kinderen tot leden van andere leeftijdsgroepen; 

  • Personen t/m 17 jaar alleen onderling; 

  • Personen die sport beoefenen, voor zover het niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter dit de sportbeoefening in de weg staat; 

  • Personen met een handicap tot hun begeleiders of vaste mantelzorgers, voor zover zij zich niet met inachtneming van een afstand van 1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen ophouden.