• 5 jaar geleden namen we afscheid als penningmeester van Jan Zuidema, zijn opvolger was Daniel Wezeman.
  Veel mensen weten dat de taken van een penningmeester veel tijd in beslag neemt. Voor Daniel was dit niet anders.
  Ook op zijn werk werd het alleen maar drukker. Het werd steeds lastiger om het werk te combineren met zijn taak als penningmeester. Tijdens een vergadering in mei 2018 gaf Daniel aan dat hij tot en met de ALV 2018 aan zou blijven en zich daarna terug zou trekken. Zijn afscheid was gepland tijdens de nieuwjaarsvisite afgelopen zaterdag jl. Helaas door omstandigheden ging dit niet door.

  Daniel:  Graag wil ik alle leden van de club bedanken voor de Bloemen en de Cadeaubon!
  Ik heb de afgelopen 5 jaar de functie van penningmeester met veel plezier uitgevoerd. Ik heb mijn best gedaan mijn steentje bij te dragen en ik hoop op vele mooie dingen voor de club, bedankt!

  Daniel was een zeer gewaardeerd lid binnen het bestuur van Corenos en heeft zijn taken altijd met verve vervuld.
  Uit handen van voorzitter Klaas Duinkerken ontving Daniel een passend cadeau voor al het uitstekende werk wat hij heeft geleverd.

  Namens het bestuur, leden, vrijwilligers en donateurs bedankt voor je inzet en we hopen je vaak te mogen begroeten op ons sportpark.