• Donateurskaarten v.v. Corenos

    Onlangs heeft het bestuur een aantal vragen gekregen omtrent de donateurskaarten. Middels dit bericht hopen wij duidelijkheid te verschaffen. De donateurskaarten worden jaarlijks aan het begin van het seizoen uitgedeeld. Donateurs hebben dan tot aan het nieuwe seizoen de mogelijkheid om een donatie te doen. Uiteraard kan dit direct bij het aannemen van de donateurskaart. Bij de kaart wordt een brief afgegeven waarin wordt uitgelegd wat de voordelen zijn van het donateurschap en hoe achteraf kan worden betaald. Frits Meeuwes neemt het uitreiken van de kaarten voor zijn rekening.  

    Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, kan er contact worden opgenomen met Bart Rogaar. 

    Het bestuur