• Galina Lakovleva nieuwe verzorgster Corenosselectie

    Voor de Corenosselectie is zij geen onbekende meer, want in de resterende competitiewedstrijden van het afgelopen seizoen was zij al nauw betrokken bij het herstel en de behandeling van de selectiespelers. Omdat zowel de spelers als de stafleden heel erg tevreden waren over de samenwerking heeft men er uiteindelijk voor gezorgd dat Galina volgend seizoen officieel verzorgster is van de Corenosselectie. Galina zal op trainings- en wedstrijddagen beschikbaar zijn voor de Corenosselectie.

    Hoofdtrainer Marco Pesiwarissa en Galina Lakovleva kennen elkaar uit hun gezamenlijke Helpmanperiode waar ze eerder samenwerkte. Het was dan ook de hoofdtrainer die de hulp van Galina riep om de spelers in de belangrijkste fase van de competitie te behandelen. En dat deed zij met heel veel enthousiasme en plezier. Haar betrokkenheid en hulp heeft zeker meegeholpen om de spelers fit te houden en te krijgen om uiteindelijk het kampioenschap in de 5e Klasse in de wacht te kunnen slepen.

    Galina zal per 9 augustus as. officieel in dienst treden bij de kersverse 4e Klasser.

    Van harte welkom, Galina!