• Tijdens de drukbezochte algemene ledenvergadering van vv Corenos op 22 november jongstleden is Klaas Duinkerken gekozen tot nieuwe voorzitter van vv Corenos. Klaas volgt Henno Tamsma op die na 6 jaar zijn functie neerlegt. Henno had tijdens de ALV in november 2017 al aangegeven dat hij zijn laatste jaar als voorzitter in zou gaan en dat hij zich niet herkiesbaar zou stellen.

    Klaas was de afgelopen 5 jaar al secretaris van vv Corenos, deze plek wordt nu overgenomen door Sanne Brontsema - Scholtens.
    Ook penningmeester Daniel Wezeman was niet herkiesbaar. Vanwege zijn drukke baan bleef er te weinig tijd over voor deze functie. Oomke Frans neemt de plek over van Daniel.

    Bart Rogaar werd door de leden gekozen als nieuwe jeugdvoorzitter. Hij volgt Roy Reininga op die het voorzitterschap beƫindigde vanwege tijdgebrek ivm zijn studie.

    Rob Knot en Christiaan Buntjer werden door de leden gekozen als nieuwe bestuursleden.

    Marieke Scholtens gaat haar derde jaar in als algemeen bestuurslid. Hiermee is het bestuur compleet.