• Nieuwe bestuursleden en organisatiestructuur V.V. Corenos

  In december 2020 is er een algemene ledenvergadering geweest, in 'n ander jasje dan we gewend zijn. Desalniettemin was het een van de belangrijkste ledenvergaderingen van de afgelopen jaren. Leden hebben de kans gekregen zich aan te melden voor de ledenvergadering en kregen alle inhoudelijke stukken toegestuurd, welke anders tijdens de vergadering in de kantine zouden worden behandeld. Vervolgens was er de kans om vragen en opmerkingen te sturen waar het bestuur weer op kon reageren. Deze vragen en antwoorden zijn nu voor iedereen inzichtelijk.

  Antwoorden en uitslag stemming - ledenvergadering 2020

  Nieuwe organisatiestructuur 

  Het bestuur heeft de Corona Crisis aangegrepen om de organisatiestructuur anders in te richten. Tijdens de voetballoze periode, hebben er met een aantal leden gesprekken plaatsgevonden, waarin de plannen zijn doorgenomen om in te zetten op een structuur met 1 hoofdbestuur en 8 uitvoerende commissies. In de toekomst is het de bedoeling dat het hoofdbestuur zich bezig gaat houden met opstellen en bewaken van de visie van de vereniging en dat veel uitvoerende taken worden opgepakt door al bestaande en nieuwe opgestelde commissies. In de organogram is te zien om welke commissies het gaat. Daarnaast is op de website te lezen wie er in het nieuwe bestuur en de nieuwe commissies plaatsnemen. Het bestuur is nog bezig met het invullen van een aantal posities, maar de commissies met de hoogste prioriteit zijn gevuld en kennen de belangrijkste taken. Het is de bedoeling dat in 2021 alle commissies gevuld zijn, de taken bekend zijn en de eerste ontwikkelingen zichtbaar worden. 

  Plannen 2021 

  In het afgelopen half jaar, is er al veel bewerkstelligd. Zo heeft de PR-commissie er voor gezorgd dat straks vrijwel alle teams van Corenos in nieuwe tenues voetballen, de selectie presentatiepakken krijgt welke voor en na de wedstrijd worden gedragen en heeft de Technische Commissie gezorgd voor de aanstelling van Gerrie Terpstra, trainer van het 2e elftal. Het zijn slechts een paar voorbeelden van de ontwikkelingen, want voor 2021 staat er veel op het programma. Zo is de commissie beheer en onderhoud accommodatie bezig met het realiseren van een aantal grote verbouwingen en heeft de jeugdcommissie plannen voor vele activiteiten voor de jeugd. Het bestuur wil in de eerste helft van 2021 haar beleidsplan voor de komende 5 jaar presenteren aan de leden. Er wordt gekeken hoe dit te presenteren en hoe een eventuele goedkeuring van de leden kan worden verkregen, hopelijk is er te zijner tijds weer mogelijk een fysieke ledenvergadering te houden. Er kan alvast worden gemeld dat in het beleidsplan de jeugd en de maatschappelijke functie van V.V. Corenos belangrijke punten zijn.

  Organisatie V.V. Corenos 2021

  Al met al, veel informatie en staat er nogal wat te gebeuren, maar in de ogen van het bestuur zijn het goede ontwikkelingen. Mochten er op basis van deze informatie nog vragen en/of opmerkingen zijn, kan er contact worden opgenomen met Bart Rogaar op telefoonnummer 06-13591758. 

  Hoofdbestuur V.V. Corenos