• V.V. Corenos jubileumjaar 2023

  Corenos viert in 2023 haar 60-jarige bestaan. Op 1 juli 1963 fuseerden de verenigingen Reo en Noorder boys en zijn ze verder gegaan onder de naam V.V. Corenos. Op onze website is een korte samenvatting te lezen hoe dit jaar er uit heeft gezien: 

  Een historisch jaar voor de beide Roodeschoolster verenigingen Reo en Noorder Boys. Zij besluiten te fuseren. Beide accepteren de wederzijdse belangen probleemloos en in apart gehouden vergaderingen bijeen besluiten zij op 25 januari om het komende seizoen aan de zaterdagcompetitie deel te nemen. Een nieuwe naam dient nog te worden gevonden voor de combinatie Reo-Noorder Boys en het is mevrouw T.M. Pieterman-Maring die de naamgeefster wordt met het door haar gevonden Corenos hetgeen Combinatie Reo – Noorder Boys duidelijk in zich heeft. Beide besturen van de oude verenigingen nemen zitting in het bestuur onder voorzitterschap van een neutrale voorzitter. Hiervoor wordt bereid gevonden Dr. v.d. Grient die hier eerst kort woonachtig is. D.J. Woldringh wordt 2e voorzitter, W.J. Dijk secretaris, A.J. Landwehr 2e secretaris, J. Zwart penningmeester, J. Hiemstra 2e penningmeester en H.K. Spijk commissaris. Vanaf 1 juli van dit jaar wordt een nieuw voetbaltijdperk ingeluid.

  Uiteraard gaan we dit jaar aandacht schenken aan dit heugelijk jubileum. Er zijn een aantal vrijwilligers bereid gevonden om samen met het bestuur een programma op poten te zetten die er als volgt uit ziet.

  Sportspetters
  We gaan een speciale sportspetters editie opstellen. Dirk Bakker, Sandra Vos, Marit van Dijken en Carola Duinkerken gaan een 60 pagina´s tellende sportspetters opstellen met allerlei leuke items, zoals interviews, foto´s van wedstrijden, evenementen en sponsoren. Deze sportspetters editie kan worden besteld en zal ook fysiek worden verkocht op de laatste thuiswedstrijd van het 1e elftal. Meer informatie volgt spoedig.

  Jubileum Fietstocht
  Op de vrijdag 30 juni organiseren wij een jubileum fietstocht welke door en rondom Roodeschool zal gaan. Met allerlei leuke opdrachten, gaan we er een leuke avond van maken.

  Zaterdag 1 juli
  Op de dag van de oprichting van onze club, organiseren we allerlei leuke dingen voor jong en oud. ´s ochtends is er een 6-kamp voor de jeugd en ´s middags voor de senioren met aansluitend een buffet. In de avond wordt er een groot feest georganiseerd in een feesttent met DJ.

  Naast deze leuke activiteiten, wordt er door Marit van Dijken allerlei leuke merchandise ontworpen en kunnen deze in de aankomende perioden worden besteld. We hebben hiervoor een speciaal jubileum logo ontworpen: 

  Hou de website in de gaten voor alle ontwikkelingen rondom het jubileum.

  Wordt vervolgd.

  Het bestuur